O NÁS

Naša činnosť je zameraná na poskytovanie kompletných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi. Služby vykonáme od jednotlivých drobných požiadaviek až po komplex, kedy prevezmeme celú problematiku a odborne nahradíme pracovníka, ktorý zabezpečuje tieto povinnosti vo vašej firme.

Dodávame, vyrábame, inštalujeme, vykonávame servis, technicko-organizačné služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, pripravujeme stavby ku kolaudácii.

Devil Fire Servis má niekoľkoročné skúsenosti s vypracovaním požiarnobezpečnostných charakteristík a projektov požiarnej bezpečnosti stavby. V oblasti PBS sa zameriavame hlavne na bytové družstvá, vzdelávacie inštitúcie, výrobné a nevýrobné stavby a projekčné spoločnosti. 

V oblasti požiarnej ochrany Vám poskytneme činnosť a poradenstvo v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a technológií, služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP, obchod v oblasti požiarnej ochrany a vecných prostriedkov, poradenstvo pre SVB a NP, DHZ , obce a mestá, organizovanie a usporiadanie akcií a podujatí na kľúč + reklamná činnosť...

 

Prečo nás kontaktovať ?

Poradia vám odborníci.
U nás nájdete vždy novinky a vylepšenia.
Veľmi nízke ceny a vysoká kvalita.