Pre firmy

PRE FIRMY, SPOLOČNOSTI, ŠTÁTNÉ INŠTITÚCIE, OBCE, POĹNOHOSPODÁRSKE SPOLOČNOSTI A DRUŽSTVÁ

  • prenosné a pojazdné hasiace prístroje, hydrantové systémy, hydrantové skrine, prúdnice armatúry, spojky, hadice, savice, požiarne dvere, požiarne klapky ... všetko pre požiarnu bezpečnosť stavieb
  • kalové a plávajúce čerpadlá, elektrocentrály, hadice, savice ...
  • svietidlá, osvetľovacie súpravy, rebrá, laná, záchranné prostriedky
  • sorbenty, ekologické súpravy ...
  • prostriedky bezpečnosti práce, lekárničky, výstražné tabuľky ...