Pre hasičské záchranné zbory

PRE HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ ZBORY, OBCE

 • spojky, armatúry, technické prostriedky požiarnej ochrany
 • prúdnice, špeciálne prúdnice, TurboJet, penové nadstavce, monitory, ...
 • hadice, savice, špeciálne hadice
 • sorbenty, penidla, ekologické súpravy, ...
 • kalové čerpadlá, plávajúce čerpadlá, elektrocentrály, ...
 • svietidlá, osvetľovacie systémy, rádiostanice, ...
 • dýchacie prístroje, špeciálne obleky, ...
 • člny, lodné motory, ...
 • osobné výzbroj, odevy a špeciálnej zásahovej obleky, ...
 • hasičské automobily, prívesy, rebríky, plošiny, ...
 • športové vybavenie pre požiarny šport
 • náhradné diely na čerpadlá / PS-12 .. / a motory TAZ
 • opravy, servis, tunning  a predaj PPS-12