Pre stavebné spoločnosti

PRE STAVEBNÉ SPOLOČNOSTI, FIRMY A FYZICKÉ OSOBY PRACUJÚCE V OBLASTI STAVEBNÍCTVA

  • kalové čerpadlá, plávajúce čerpadlá, elektrocentrály, ...
  • hadice, savice, armatúry, ...
  • hasiace prístroje, hydrantové systémy, ...
  • protipožiarne dvere a všetky produkty pre požiarnu bezpečnosť stavieb
  • služby, servis, inštalácia všetkého požiarneho vybavenia